Modulate™ in a box

Modulate™  съдържа 11 различни алуминиеви модула с тръбни рамки (Ø30 мм) върху които можете да изпъвате пано от стреч плат.

Тези модули могат да се използват сами или да се комбинират, за да създадат стотици възможни конфигурации. Различните модули са класифицирани според тяхната ширина или форма. Всеки модул от системата е обозначен с отделен цвят. 

Всички модули на Modulate™  се предоставят с транспортна чанта, в която има отделение за петите и паното.


Всички модели можете да намерите в нашия електронен магазин